O projektu

Primárním cílem projektu je jednotná propagace trailových center a bikeparků v České republice, a to nejen u již obeznámené bikerské komunity, ale především mezi méně informovanými cyklisty a ostatní sportující veřejností, jež často ještě nezná tyto aktivní formy trávení volného času. Projekt vzniká ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj s agenturou CzechTourism, kdy volně navazujeme na jejich kampaň Česko, země příběhů.

Celým projektem míříme jak na bikery z České republiky, kterým chceme představit možnosti bikování u nás a přesvědčit je tak, že nemusí za těmi nejlepšími zážitky nutně vyrážet do ciziny, tak i na bikery ze zahraničí, které sem naopak za těmito zážitky chceme nalákat. Primárním cílem jsou pro nás bikeři z Polska, Slovenska, Dánska a ze Skandinávie.

Bikeři – cílová skupina
Cílovou skupinou projektu jsou lidé vyznávající aktivní životní styl, kteří rozšiřující se nabídku trailových lokalit vítají a hojně je navštěvují. Dále jsou to rodiny bikerů s dětmi, pro které jsou především trailová centra ideální a zároveň zábavnou i bezpečnou bránou do světa horských kol.
Bikery nevnímáme jako vysloveně sportovce či jako přímo sportovní aktivitu, ale spíše jako aktivní formu trávení volného času. My cílíme na obyčejné „hobíky“ a amatéry, kteří mají kolo jako koníček a jezdí na něm především z proto, že mají rádi přírodu. Jen si ji užívají ze sedla kola, což je dnes ta nejrozšířenější a nejoblíbenější pohybová aktivita u nás.