Trail of Life Bílé Karpaty

Tipy na pěší výlety – Trail of Life Bílé Karpaty

 • Obec Hroznová Lhota

  Rozkládá se podél říčky Veličky na okraji chráněné oblasti Bílé Karpaty. První písemné zmínky o obci se datují do roku 1371. Císařem Ferdinandem I. byla Lhota v roce 1560 povýšena na městečko a zřejmě koncem 16. století se začala, vzhledem k rozvoji pěstování vinné révy, nazývat Hroznovou.

 • Obec Kněždub

  Rozkládá se v mozaice sadů, polí a vinic na úpatí vrchu Šumárníka (398 m n. m.) a byla pravděpodobně založena již kolem roku 1264 klášterem velehradským. Z vrcholu Šumárníka je výborný rozhled do celého kraje a jsou zde i fragmenty opevnění bývalého hradiště z doby bronzové.

 • Obec Kozojídky

  Rozkládají se na úpatí Bílých Karpat a původně byly zřejmě postaveny na místě kozojedu, tj. kozí pastviny. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1490. Dominantou obce je kaple sv. Martina vysvěcená r. 1971.

 • Obec Petrov

  Leží v srdci moravského Slovácka v blízkosti starobylé Strážnice, v kraji dobrého vína, živého folklóru a krásné přírody. Obec má 1330 obyvatel a v písemných zmínkách se objevuje od roku 1412. Nejstarší dochovanou církevní památkou je zvonice z konce 18. století.

 • Obec Radějov

  Je vstupní branou do CHKO a biosférické rezervace UNESCO Bílé Karpaty, známé bohatou květenou i vzácnou faunou. Okolí obce je známé především jako rekreační oblast s krásnou přírodou vybízející k pěší turistice, cykloturistice, houbaření i rybolovu.

 • Obec Sudoměřice

  Jako jedna z nejstarších obcí v podhůří Bílých Karpat je součástí bývalého strážnického hrabství a významnou slováckou vinařskou obcí. Byla založena roku 1262 Sudomírem z rodu Tvrdišovců, jehož socha je umístěna v parčíku na návsi.

 • Obec Tasov

  Leží na rozhraní Horňácka a Dolňácka v CHKO Bílé Karpaty. Obec patří mezi nejstarší v okolí. První písemná zmíňka z roku 1217 je uvedena v listině uherského krále Ondřeje II. při vymezovaní hranic mezi Moravou a Uhry. Různé archeologické nálezy však dokládají osídlení katastru již v pravěku.

 • Obec Tvarožná Lhota

  Nachází se na území CHKO Bílé Karpaty. Kostel sv. Anny byl postaven ve funkcionalistickém stylu a vysvěcen v roce 1933. Na zdejší návsi je hranolová zvonice z roku 1833, před kterou byl v roce 1900 postaven dřevěný křiž, později nahrazeny křižem kamenným. Ve zdejším údolí Lučina, dnešní rekreační oblasti, dříve stávaly na toku Radějovky dva mlýny.

 • Obec Vnorovy

  Leží na levém břehu řeky Moravy a celé jejich okolí je protkáno hustou sítí vodních toků – Morava, meandry staré Moravy, Baťův kanál a zavlažovací kanály, říčka Velička. Historicky dochované záznamy o obci jsou z poloviny 13. století, obec byla v roce 1643 povýšena na městečko.

 • Obec Žeraviny

  Původně zemědělská obec se rozkládá na pravém břehu řeky Veličky a vede přes ni uměle vybudovaný mlýnský náhon. Původ jejího jména je nejasný, znamená buď ves lidí Žeravových nebo symbolizuje ptáka jeřába, ale možná také ves založenou na pastvině.

 • Strážnice

  Město Strážnice je oblíbeným cílem turistů, které láká svými památkami, folklorními tradicemi i bohatým kulturně společenským životem. Samotné jméno města je odvozováno od stražní funkce, kterou měl vykonávat původní strážnický hrad, položený v těsné blízkosti moravské hranice.