Trail Park Klínovec

Tipy na pěší výlety – Trail Park Klínovec

 • Boží Dar

  Boží Dar

  Je nejvýše položeným městem v ČR (1 028 m n. m.). Založení Božího Daru úzce souvisí s těžbou stříbra a cínu. Vrcholný rozmach božídarského dolování spadá do poloviny 16. století, kdy město mělo přes 2 000 obyvatel. V roce 1580 král Rudolf II. povýšil Boží Dar na královské horní město. Roku 1643 byl vypleněn Švédy. Po 1. světové válce se Boží Dar stal oblíbeným letoviskem a střediskem letní turistiky a zimních sportů. Tento dominantní ráz si městečko naštěstí zachovalo i přes osudové peripetie západního Krušnohoří ve 20. století.

 • Historické štoly

  Historické štoly

  V nedávné minulosti bylo v okolí zpřístupněno několik historických štol, které tu zůstaly po bohaté středověké hornické historii Krušných hor. Jestli něco v okolí stojí za návštěvu, pak jsou to štoly Mauritius (www.dulmauritius.cz) a štola Johannes (www.stolajohannes.cz). V blízkém okolí ještě například rekonstruované menší důlní dílo Štola Země zaslíbená na Měděnci (stola‑zeme‑zaslibena‑mednik‑med. webnode.cz) Důl Mauritius je Národní kulturní památkou a společně se štolou Johannes představuje dvě stěžejní rekonstruovaná důlní díla. Společně s dalšími důlními díly v českém i německém Krušnohoří vytváří tzv. Montaregion – historické a kulturní dědictví Krušných hor jako významného hornického revíru středověku. Montaregion usiluje i o zapsání na seznam UNESCO.

 • N​aučná stezka Blatenský příkop–Boží Dar

  N​aučná stezka Blatenský příkop–Boží Dar

  Blatenský příkop je technickou kulturní památkou. Toto jedinečné vodní dílo zásobovalo nezbytnou vodou krušnohorské doly a později průmyslové závody. Příkop, dlouhý asi 12 km, lemuje naučná stezka se 23 zastaveními . Blatenský příkop začal vznikat v roce 1540 a jeho výstavba trvala 4 roky. Voda přiváděná do hor z povodí říčky Černé a z Božídarského rašeliniště byla nezbytným zdrojem energie pro tehdy se hojně rozvíjející doly v Krušnohoří, kterých po dokončení příkopu ještě přibylo.

 • Rozhledna Klínovec

  Rozhledna Klínovec

  Je vzdálená 4 km od obce Boží Dar pod vrchem Klínovec (1 244 m n. m.). Jedná se o nejvýše položenou rozhlednu Krušných hor a pátou nejvýše položenou rozhlednu v Česku. Dnešní rozhledna je již čtvrtou svého druhu na tomto místě.

 • Boží vyhlídka - Boží Dar

  Boží vyhlídka - Boží Dar

  Dřevěná trámová konstrukce vyhlídky je opláštěná nerezovými šablonami se dvěma velkoplošnými vyhlídkovými okny. Nachází se u horní koncové stanice lyžařského vleku za hotelem Praha přímo nad městem Boží Dar. Rozhlednu postavilo město Boží Dar s podporou finančních prostředků z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 podle projektu Ing. arch. Jana Macha, Mjölk, s.r.o., Liberec. Stavbu realizovala společnost Taxus, s.r.o. z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Náklady na stavbu dosáhly výše cca 1,65 mil. Kč. Konečnou úpravu okolí financovalo město ze svých prostředků. Rozhledna se nachází se 600 m JV od města Boží Dar v lokalitě Neklid u horní koncové stanice lyžařského vleku za hotelem Praha, při turistické cestě Boží Dar - Klínovec.

  Více informací